sākums sirds Publikācijas ārsti prezentācijas
         
 

BĒRNU KARDIOLOĢIJAS IZAUGSME LATVIJĀ

         
 

Kopš Latvijas Sirds asinsvadu centra dibināšanas 1968. gadā, tika uzkrāta zināma pieredze iedzimto sirdskaišu pacientu apzināšanā, diagnostikā un ķirurģiskā ārstēšanā. Nesamierinoties ar augsto bērnu mirstību, tai skaitā pēc sirds operācijām agrīnā vecumā, Latvijas Veselības aizsardzības ministrija izšķīrās par nepieciešamību dibināt Latvijas Bērnu kardioloģijas centru, kura vadību uzticēja prof. Arim Lācim.

 Centru izveidoja uz Bērnu slimnīcas “Gaiļezers” bāzes. Aris Lācis tika nozīmēts par Latvijas Bērnu kardioloģijas centra (LBKC) vadītāju. Bērnu slimnīcas “Gaiļezers” ietvaros tika izveidota moderna klīnika bērnu kardioloģijas profila pacientiem. Centru atvēra 1994. gada augustā. Tika veikts organizatoriskais darbs, sagādāta aparatūra, uzsāktas zinātniskās aktivitātes. Klīniskais darbs ar pirmo operāciju, pielietojot ehokardiogrāfijā iegūtās zināšanas, veiksmīgi sākās 1997. gada februārī.

 Desmit gadu laikā kopš Centra dibināšanas tika nodrošināta speciālistu apmācība ārzemēs, sagādāta nepieciešamā aparatūra, uzsākts darbs pacientu diagnostikā, ķirurģiskā ārstēšanā, profilakse. Šajā laikposmā vislielākais atbalsts saņemts no ārzemju latviešiem.

1997. gadā kā Eiropas Bērnu kardioloģijas asociācijas nacionālais delegāts no Latvijas A. Lācis panāca jauno speciālistu apmācības iekļaušanu starptautiskās programmās.

1997. gadā dibina Latvijas Bērnu kardiologu asociāciju.

1998. gadā LBKC kļūst par Latvijas Medicīnas akadēmijas Bērnu kardioloģijas klīniku.

2001. gadā, tika panākta bērnu kardioloģijas iekļaušana Valsts specialitāšu reģistrā kā pediatrijas subspecialitāte, radot priekšnoteikumus mācību programmas izveidei Rīgas Stradiņa universitātes rezidentūrā. Sākās zinātniski pētnieciskais darbs.

Nodibināti starptautiskie sakari ar pasaulē vadošām klīnikām, nodrošinot speciālistu atkārtotu apmācību (operāciju māsas, kardiologi, anesteziologi, ķirurgi, perfuziologi, intensīvās terapijas ārsti un māsas).

Ar 2006. gada rudeni Latvijas Bērnu kardioloģijas centrs tika pārcelts uz BKUS, mainot nosaukumu – BKUS Bērnu kardioloģijas un kardioķirurģijas klīnika.

2010.gada rudenī tiek izveidota Latvijas Bērnu kardioloģijas mājaslapa.

 

Drīzumā būs pieejami arī attēli

 

ATPAKAĻ

 

 

   

Sākums Sirds  Publikācijas  Ārsti  | Forums | Reklāma
© 2010 www.BernuKardiologija.lv. Designed by UrbanPicture.lv
Kontakti: Kardiologs.lv@gmail.com

Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā rakstiska saskaņošana ar BērnuKardioloģija.lv un autoriem ir obligāta.